เมืองกัว (Goa) ดินแดนแรกเริ่มอาณานิคม

ทริปเที่ยวอินเดียครั้งนี้ เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับ เมืองกัว (Goa) ที่เป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญของประเทศอินเดีย ได้รับฉาชาว่าเป็นดังดินแดนแรกเริ่มอาณานิคมเพราะเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยกษัตริย์แห่งจักรวรรดิวิชัยนคร ว่ากันว่าเมืองกัวเป็นรัฐที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดีย โดยรายได้เฉลี่ยต่อประชากรในรัฐกัวมากกว่าประชาชนในอินเดียทั่วไปถึง 2.5 เท่า และเป็นหนึ่งในรัฐที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด คือ 8.23% ต่อปี ร่ำรวยสมกับเป็นเมืองท่าจริงๆนะคะ

เมืองกัว (Goa) คือเมืองตากอากาศริมทะเลที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส ส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองการค้าและเมืองท่าสำคัญของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เช่น เมืองปานาจี (Panaji) เป็นเขตเมืองหลักของกัวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์มากมาย หาดอันจูน่า (Anjuna Beach) ป้อมปราการชาปอร่า (Chapora Fort) หาดชาปอร่า (Chapora Beach) หาดโคลวา (Colva Beach) หาดพาโลเล็ม (Palolem Beach) ตัวเมืองเก่ากัว (Old Goa) เซนต์แคทเธอรีนแห่งอเล็กซานเดีย (St. Catherine of Alexandria) วัดฮินดูซานต้าดูรก้า (ShantaDurga Temple) และน้ำตกดัตซาการ์ (DudhSagar Waterfall)

เมืองกัว แต่เดิมเป็นเมืองท่าริมฝั่งแม่น้ำมันดาวี ในการปกครองของสุลต่านแห่งบิจาปูร์ เพื่อทดแทนเมืองโกวาปุริ (Govapuri) ซึ่งตั้งอยู่ถัดไปทางใต้ไม่กี่กิโลเมตร และเคยเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยกษัตริย์แห่งจักรวรรดิวิชัยนคร นอกจากนี้เมืองกัวนี้ยังทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองตั้งแต่สมัยของราชวงศ์เอดิลชะฮี (Adil Shahi) ซึ่งในขณะนั้นเมืองนั้นล้อมรอบด้วยคูเมือง และเป็นที่ตั้งของพระราชวังแห่งชาห์ รวมทั้งมัสยิด และโบสถ์ต่าง ๆ ต่อมาในปีค.ศ. 1510 ได้ถูกยึดเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิโปรตุเกสในฐานะศูนย์กลางการปกครอง ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมืองแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่คริสต์ศาสนาของดินแดนตะวันออก โดยเป็นที่ตั้งของคณะนักบวชคาทอลิกทุกสาขา ประชากรในอดีตนั้นเคยสันนิษฐานว่ามากถึง 2 แสนคนในปีค.ศ. 1543 ซึ่งมาลาเรียและอหิวาตกโรคได้ระบาดทั่วเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 จึงถูกทิ้งร้างลงเหลือประชากรเพียง 1,500 คนในปีค.ศ. 1775 ซึ่งทำให้การปกครองนั้นย้ายไปยังเมืองขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ คือ ปณชี ในขณะที่เมืองเก่าแห่งนี้ยังมีฐานะเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปีค.ศ. 1843 จึงย้ายมาที่ปณชี โดยเรียกเป็นภาษาโปรตุเกสว่า “นอวาโกอา” (Nova Goa – กัวใหม่) ในขณะที่เมืองหลวงเดิมเรียกว่า “แวลยาโกอา” (Velha Goa – กัวเก่า) เพื่อแยกกันกับเมืองแห่งใหม่อย่างชัดเจน

ปัจจุบัน รัฐกัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอินเดียสำหรับชาวอินเดียและต่าง ชาติ คิดเป็น 12% ของการท่องเที่ยวในอินเดียทั้งหมด เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ (ช่วง Western Ghats) และเป็นเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว ชาวกัวมีอัธยาศัยไมตรีดีและมีจิตใจบริการ