เที่ยวตามรอยพระพุทธศาสนา สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

หนึ่งในความฝันของชาวพุทธทุกคนก็คือ การมีโอกาสได้ไป ตามรอยพระพุทธศาสนา สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน หรือการได้ไปเยี่ยมชมสังเวชนียสถานทั้ง 4 ของพระพุทธเจ้าสักครั้งในชีวิตนั่นเอง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเดินทางไปด้วยกันเลยค่ะ

ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) อยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ (Kapilavatthu) กับ เมืองเทวทหะ (Devadaha) ของประเทศเนปาล ติดกับชายแดนประเทศอินเดีย ทางตอนเหนือของเมืองโคราฆปุระ (Gorakhpur) ของอินเดีย จัดเป็นสังเวชนียสถานที่แห่งเดียวที่ไม่ได้อยู่ในอินเดีย ในสมัยพุทธกาลนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติที่นี่นั่นเอง ภายหลังจากท่านปรินิพพานไปแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช (Ashoka the Great) ได้การสร้างเสาหินที่เรียกว่า เสาอโศก (Pillars of Ashoka) โดยเพื่อจารึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติตรงนี้

ภายในลุมพินีเองก็มีวัดมากมาย รวมไปถึงวัดไทยลุมพินี (Royal Thai Monastery Lumbini Nepal) ที่คนไทยรู้จักกันดี ลุมพินีวันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วย งานนี้ยิ่งกว่าอิ่มทิพย์อีกจ้า

พุทธคยา (Bodh Gaya) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สังเวชนียสถานแห่งนี้อยู่ในรัฐพิหาร (Bihar) ประเทศอินเดีย ที่นี่มีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมสูงถึง 51 เมตร รายล้อมไปด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญๆ อย่างเช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ประทับตรัสรู้อย่างพระแท่นวัชรอาสน์ และที่สำคัญคือ วัดมหาโพธิ์ บริเวณพุทธสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเอง แค่ได้ไปนั่งใต้ต้นโพธิ์ ก็รู้สึกชื่นกาย สบายใจแน่นอนค่ะ ที่สำคัญวัดมหาโพธิ์ ที่พุทธคยาแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกประเภทวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2002 บริเวณรอบๆ ของพุทธคยา ยังมีวัดมากมายรวมถึงวัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในอินเดียอีกด้วยค่ะ