อินเดีย ดินแดนหลากหลายวัฒนธรรม

อินเดียหรือดินแดนภารตะ ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของศาสนาและปรัชญา มีศิลปิน นักคิด และนักเขียนเกิดขึ้นในอินเดียมากมาย ความรุ่งเรือง และความมั่งคั่งในประเทศ เป็นที่เล่าลือกันว่าเป็น แผ่นดินที่ร่ำรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศอินเดีย ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณมานานนับพัน ๆ ปี  ประชากรประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ  ทีสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรือง มาแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ คืออารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ  ประวัติศาสตร์อันยาวนานของอินเดียผ่านการปกครองของชาติ ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตมามากมาย  เช่น พวกเติร์กที่นำศาสนาอิสลาม  และวัฒนธรรมของชาวเปอร์เซียเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมใหม่ ผสมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอินเดีย ก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรม เช่น  สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเด่นจากการผสมผสานกัน ระหว่างศิลปะของโมกุล กับเปอร์เซีย

อินเดียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของศาสนาและปรัชญา  มีศิลปิน  นักคิด  และนักเขียนเกิดขึ้นในอินเดียมากมาย   ความรุ่งเรือง และความมั่งคั่งในประเทศ  เป็นที่เล่าลือกันว่าเป็น แผ่นดินที่ร่ำรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น เพชรนิลจินดา และสินแร่ค่ามหาศาล  สิ่งเหล่านี้ทำให้ตกเป็นเป้าสายตาของประเทศที่ล่าเมืองขึ้น จนอินเดียต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลานาน วัฒนธรรมของคนอินเดีย แม้จะมีการเลือกปฏิบัติ  แต่ให้เกียรติผู้หญิง  ถึงแม้ว่าสตรีจะมีฐานะด้อยกว่าบุรุษในสังคมทั่วไป  แต่คนอินเดียจะไม่แตะต้องร่างกายสตรีในที่สาธารณะ  มารยาทในการทักทายกัน  ทั้งหญิงและชายจะพนมมือไหว้เหมือนคนไทย  เพียงแต่ไม่ก้มศีรษะ  ไม่มีการจับมือกันแบบเช็คแฮนด์ เช่นชาวยุโรป   ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ   ผู้ชายอินเดียมักจ้องมองผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต่างชาติอย่างจริงจัง   ไม่ต้องตกใจกลัวว่าพวกเขาจะเข้ามาลวนลามทางเพศ   หากตราบใดที่การนุ่งห่มเสื้อผ้าเรียบร้อยมิดชิดเป็นสุภาพชน  พวกเขามองเพราะความสนใจ และสงสัยไม่ได้มองด้วยเจตนาจะเข้ามาคุกคามทำร้ายแต่อย่างใด 

อินเดีย มีชื่อเสียงตรงที่มีประชาชนในประเทศยากจนมาก   ดังนั้นจึงพบขอทานในทุกสถานที่  ปัจจุบันขอทานอินเดียมีแต่เด็ก ๆ ที่ยากจน  คนโต แล้วมักจะทำความรำคาญ ให้นักท่องเที่ยวด้วยการเซ้าซี้ให้ซื้อสินค้าที่นำมาขาย   ตามแหล่งท่องเที่ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยป้องกันไม่ให้เด็กขอทาน และพวกขายของเข้ามายุ่งย่ามทำความรำคาญให้นักท่องเที่ยว

คนอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู  ซึ่งนับถือวัวเป็นสัตว์ของเทพเจ้า  ดังนั้นเนื้อวัวจึงเป็นอาหารต้องห้ามของชาวฮินดู   ส่วนเนื้อหมูนั้นเป็นอาหารต้องห้ามของชาวมุสลิม  ซึ่งมีอยู่มากในอินเดีย   อาหารที่ประกอบด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อวัวจึงหากินยาก อาหารที่อยู่ในเมนูของภัตตาคาร และร้านอาหารในอินเดีย  คือ ไก่ กับ เนื้อแพะ   ส่วนเครื่องเทศนั้นเป็นยาดำแทรกอยู่ในอาหารอินเดียทุกจาน