อารามสุริยะ ณ โกณารัก

อารามสุริยะ ณ โกณารัก คือโบราณสถานที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวอินเดียและยังเป็นหนึ่งใน 38 แหล่งมรดกโลกของประเทศอินเดียที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็เดินทางแวะเวียนเพื่อไปชมความงามและตามรอยประวัติศาสตร์อันเคยรุ่งโรจน์ในสมัยพุทธกาล

อารามสุริยะ ตั้งอยู่ในเมืองโณารัก (Konarak) ใกล้แนวชายฝั่งในเมืองปุรี (Puri) ในรัฐโอดิชา (Odisha) เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาสุริยะเทพ สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 13 มีการประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ นับเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดีย