หอคอยกุตุบมีนาร์ (Qutub Minar)

หอคอยสุเหร่าที่สูงสุดในโลกอย่ในประเทศอินเดีย  เป็นหอคอยที่มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร ถ้านับเป็นขั้นบันไดก็ 379 ขั้น ตัวหอคอยสร้างขึ้นจากหินทรายแดงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นถาวรวัตถุที่สวยงามและสมส่วน ซึ่ง ในปัจจุบันได้มีการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปด้านบนหอสูงแล้ว เนื่องมาจากมีหลายรายที่ขึ้นไปเพื่อ อัตวินิบาตกรรม