สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี (Chhatrapati Shivaji Terminus)

ถ้าจะพูดว่าอินเดียเป็นเมืองแห่งมรดกโลกอันนี้ก็ไม่ผิด เรากำลังจะพาทุกคนไปชมความงามของ สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี ที่เป็นสถานีเก่าแก่และได้รับการยกย่องให้เป็น แหล่งมรดกโลกของยูเนสโก เป็นที่เรียบร้อย โดยสถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี ตั้งอยู่ในมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ถือได้ว่าเป็นย่านเศรษฐกิจที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปชมความงามของเมืองเก่าอันอย่างมากมาย

สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี (Chhatrapati Shivaji Terminus) เดิมชื่อว่า สถานีปลายทางวิคตอเรีย (Victoria Terminus) เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่สวยงามที่สุดในโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างวิคตอเรียแบบอังกฤษกับอินเดียแบบดั้งเดิม เป็นสิ่งปลูกสร้างอันเป็นมรดกตกทอดครั้งที่อังกฤษยังปกครองอินเดีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 แถมยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2004 อีกด้วย บรรยากาศของสถานีรถไฟแห่งนี้คือที่ที่ผู้คนสัญจรผ่านไปมาอย่างคึกคักด้วยเพราะสถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชีเป็นสถานีปลายทางสำหรับเดินทางไปทั่วประเทศอินเดีย