วิหารทอง (Golden Temple)

วิหารทอง ตั้งอยู่กลางน้ำ ในเมืองอมฤตสาร์ รัฐปัญจาบ ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย ที่นี่ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญของศาสนาซิกข์ วิหารทองที่นี่มีประตูทางเข้า 4 ด้าน ในตอนกลางคืนจะมีแสงไฟส่องมาที่ตัวของวิหาร เป็นสีเหลืองทอง ถือเป็นอีกสถานที่สำคัญที่สวยงามมากๆของอินเดีย

วิหารทอง (Golden Temple)

วิหารทองคำ ฮัรมันดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib หรือ Golden Temple) ศาสนสถานสุดตระการตา ที่มีความสำคัญสูงสุดของศาสนาซิกข์

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมริตสาร์ / อมฤตสาร์ (Amritsar) ในรัฐปัญจาบ (Punjab) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย (India)

ชื่อของวิหารทองคำนี้ แปลว่า ที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้า สถานที่อันเป็นที่ยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างวิหารทองคำแห่งนี้ แบบฮินดูผสมมุสลิม ตัววิหารชั้นแรกสร้างจากหินอ่อน

ส่วนภายในวิหารจะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ มีทองคำห่อหุ้มตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไปจนถึงยอดโดมทรงดอกบัว ดูโดดเด่นสุดๆ

ส่วนด้านในวิหารเป็นที่เก็บรักษาพระมหาคำภีร์ของศาสนาซิกข์

วิหารทองคำแห่งนี้ มีสีทองเป็นประกายๆ ตั้งอยู่กลางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า โซราวอร์ ว่ากันว่า ถ้าใครเจ็บป่วยแล้วได้อาบหรือดื่มกินน้ำจากที่นี่ จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ทำให้ผู้คนเดินทางมาที่วิหารนี้กันมากมาย ซึ่งก่อนเข้าวิหารทองคำนี้ เราต้องถอดรองเท้า ล้างมือ ล้างเท้า และใช้ผ้าคลุมศีรษะ ก่อนเข้าไปข้างในด้วยนะ!

วิหารทอง (Golden Temple)