วิหารทองคำ (Golden Temple, Amritsar)

ใครที่เคยดูรายการหนังพาไปก็จะทราบดีว่าวิหารทองคำ ที่อินเดีย แห่งนี้สวยงามในทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนที่นับถือศาสนาซิกข์มากเพียงใด โดยตัววิหารสีทองที่ล้อมรอบด้วยน้ำทั้ง 4 ทิศคือจุดหมายปลายทางที่ผู้แสวงบุญต่างก็ต้องการไปเยือน รวมทั้งเราด้วยที่ก็อยากไปเห็นเป็นบุญตาสักครั้ง