วัดดอกบัว (Bahai Temple)

สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งแห่งของอินเดีย โดดเด่นด้วยรูปทรงดอกบัวโดยที่นี่ เปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ทั้งนี้ทั้งนั้นภายในวัดดอกบัวยังจัดแสดงงานศิลปะการแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงดนตรีและการเต้นสมัยใหม่อีกด้วย