รถไฟอินเดีย

ภาพของรถไฟในอินเดียที่มีคนบรรทุกเต็มขบวนคงยังติดอยู่ในความทรงจำของทุกคน จนอาจจะทำให้สงสัยกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ? ลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันดีกว่า

รถไฟในอินเดีย ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น นับเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาสร้างความเจริญให้อินเดียตามแบบตะวันตก จึงไม่ต้องแปลกใจที่เราไม่ค่อยพบรถไฟในซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เช่น จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ เพราะการเดินทางส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นยังเป็นการเดินเท้าหรือใช้สัตว์เป็นพาหนะ เช่น ช้าง ม้า เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “การนำรถไฟเข้ามาทำให้ยุคหนึ่งสิ้นสุดลงและมีอีกยุคเริ่มขึ้นแทน”

อังกฤษได้เข้ามาวางรากฐานระบบรถไฟในอินเดียนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็กินเวลานับร้อยปี ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นครอบคลุมทั้งประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและระบบโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงระบบรถไฟให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ เพราะอินเดียเป็นประเทศก็มีประชากรเยอะเป็นอันดับสองของโลกถึง 1,296,834,042 คน (จาก U.S. Census Bureau Current Population) หากต้องปรับปรุงอะไรเพียงสักอย่างก็จะกระทบกับระบบทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องระบบสับรางและตารางเวลาทำงานของคนทั่วไปที่ต้องไปทำงานให้ตรงเวลา ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เรามักเห็นภาพคนอินเดียอัดกันเป็นปลาประป๋องบนรถไฟโดยสารไปทำงานหรือไปเที่ยว บางคนถึงกับต้องตื่นไปเข้าคิวรอก่อนรถไฟออกเป็นชั่วโมงก็มี