มรดกโลกแห่งอินเดีย

อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) มรดกเก่าแก่แห่งอินเดียที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล ซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญของประเทศอินเดีย และที่นี่ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วยจ้า

อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอีกอินเดีย อย่างทัชมาฮาลเพียง 2.5 กิโลเมตรเท่านั้น สถาปัตยกรรมของอัคราฟอร์ท นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และมีความโดดเด่น จากการก่อสร้างด้วยอิฐ ภายในเป็นเมืองเล็ก ๆ ล้อมด้วยป้อมปราการขนาดใหญ่ ด้วยสีส้มอิฐอย่างงดงาม