มนต์ขลังและศักดิ์สิทธิ์ของสายน้ำคงคา

หากเอ่ยถึง แม่น้ำคงคา ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นแม่น้ำสำคัญของชาวดินเดีย ที่มีต้นแม่กำเนิดจาก เทือกเขาหิมาลัย สายน้ำที่เป็นดังเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนชาวชาวฮินดูมาอย่างยาวนาน

แม่น้ำคงคา ตั้งอยู่ ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นับย้อนไปในศตวรรษที่ 11 ได้มีการตั้งถิ่นฐานที่นี่ ชาวฮินดูมากมายเชื่อว่าการมาที่เมืองพาราณสีนี้สามารถทำให้พ้นบาป หรือนิพพานได้ ดังนั้นเขาเหล่านั้นจะมายังที่แห่งนี้เมื่อรู้ตัวว่า ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว ที่นี่เราสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่การเผาศพ และสิ่งปฏิกูลมากมายในแม่น้ำคงคา (Ganga River) หรือแม้แต่ความตายบนแม่น้ำคงคาที่คดเคี้ยวผ่านตรอกซอกซอยในเมืองเก่า ไปจนถึงภาพการสักการะแม่น้ำคงคาของเหล่านักบุญในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

ตัดกับฉากหลังของวัดเก่าแก่อายุหลายศตวรรษ เป็นภาพที่ทำให้หลายคนได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิต เห็นความไม่เที่ยงที่เป็นความจริงแท้ ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (เราจะได้เห็นภาพ และสัมผัสถึงบรรยากาศของความตายรอบๆ ตัว ดังนั้นหากท่านใด รู้สึกสะเทือนใจ ยังไม่พร้อม แนะนำให้เลี่ยงบริเวณนี้ค่ะ)

แม่น้ำคงคาในพาราณสี แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวฮินดู มีการทำพิธีกรรมโบราณตามความเชื่อ และศรัทธา การอาบน้ำล้างบาปตลอดทั้งวัน หากเรามองไปทางฝั่งตะวันออกของแม่คงคาก็จะเห็นผืนทรายขนาบไว้อยู่ เจ้าผืนทรายลักษณะเหมือนเข็มขัดนี้กว้างใหญ่กว่า 300 เมตร วางตัวพาดเหนือพื้นที่สีเขียว ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สงวนไว้สำหรับเพาะพันธ์ุเต่านั่นเอง ส่วนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคาที่เป็นรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวจะถูกขนาบด้วยท่าน้ำ 84 ท่า รวมมีบันไดที่ทอดยาวลงสู่แม่น้ำคงคายาวกว่า 6.8 กิโลเมตร ท่าน้ำเหล่านี้ถูกสร้างโดยเหล่ากษัตริย์ชาวฮินดูที่ต้องการตายไปในแม่น้ำคงคา กษัตริย์เหล่านั้นก็ได้สร้างพระราชวังสุดอลังการสูงตระหง่านริมน้ำ ที่ส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นโรงแรมไว้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตค่ะ!!