จันทาร์ มานทาร์ (Jantar Mantar)

เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวอย่างมีสาระกันบ้าง ซึ่งที่จันทาร์ มานทาร์นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงดาราศาสตร์ของเมืองชัยปุระ อินเดียหอดูดาวที่สร้างโดยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 เนื่องจากพระองค์มีพระปรีชาสามารถในเรื่องของดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง บริเวณของจันทาร์ มานทาร์มีสิ่งปลูกสร้างสำคัญอย่างหอนาฬิกาแดดที่บอกเวลาได้อย่างแม่นยำอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกอีกด้วย