Savet galerije Kulturnog centra Inđija u sastavu mr Slobodan Knežević Abi, mr Nebojša
Nikolić i istoričar umetnosti Sanja Sajfert, na sednici održanoj 22. januara 2019. godine
odlučio je da u 2019. godini izložbe u galeriji Kuće Vojnovića i galeriji Kulturnog centra u
Inđiji imaju sledeći autori / projekti:

  1. Jelena Šalinić Terzić „Crteži“
  2. Jelena Sredanović „Promenljivost i trajanje“
  3. Tatjana Bandović „Slikorama“
  4. Sanja Radusin „Priroda u skulptorskoj formi“
  5. Zorana Đaković „Imaginarni svetovi u prostoru slike“
  6. Miloš Milićević „Asamblaži“
  7. Marija Paunović „Divljina“
  8. Aleksandar Stanojević „Portreti“
  9. Janoš Tarko „Harmonija apsurda“

Svi izlagači će biti obavešteni o terminima izlaganja najkasnije do 15. februara 2019.
godine.

Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA