Kuća Vojnovića
24 – 28. decembar

U ponedeljak, 24. decembra sa početkom u 18.00 časova u galeriji Kuće Vojnovića biće otvorena izložba društva za brigu o deci i
omladini sa posebnim potrebama „Moj svet“ iz Inđije. Izložba će trajati do 28. decembra 2018. godine. 
Izložba je prodajnog karaktera, a prikupljena sredstva od prodaje iskoristiće se za nove aktivnosti ovog udruženja.


Društvo “Moj svet” je dobrovoljna humanitarna organizacija koja okuplja roditelje i decu, stručnjake i sve ljude dobre volje kojima su
bliske potrebe dece i mlade populacije.


Cilj osnivanja društva je potreba da se unapredi kvalitet života dece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz igru,
sport, odmor, rekreaciju, umetničko i kulturno izražavanje. Pokazalo se da su deca i osobe sa posebnim potrebama, osim što su deo
naše stvarnosti, ravnopravni učesnici i aktivni nosioci ličnog kao i našeg razvoja u društvenom, umetničkom i kulturnom prosperitetu
uže i šire zajednice.


„Moj svet“ se trudi da pomogne u rešavanju razvojnih problema, problema izolacije, diskriminacije, neopravdanih predrasuda,
poboljšanje komunikacije unutar porodice, između porodica i lokalne zajednice kroz saradnju i savetovanje.

Ulaz na izložbu je slobodan.
Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA