Izložba slika i crteža Marije Jevtić
Kuća Vojnovića
01 – 13. decembar

U petak, 1. decembra u 19.00 časova u Galeriji Kuće Vojnovića otvara se izložba slika i crteža Marije Jevtić pod nazivom ONOSTRANOST IDENTITETA TELA U SLICI.
“Onostranost identiteta tela u slici” naziv je istraživačkog rada slikarke Marije Jevtić, koji je realizovan u okviru master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Izložba će biti otvorena do 13. decembra. Galerija Kuće Vojnovića otvorena je za posetioce radnim danima od 10.00 do 19.00 časova.

U svom radu pokušavam da izjednačim duh i materiju, čoveka i prirodu, identitet i onostrano. Osim dominantne upotrebe znaka, simbola, linije i površine, identitet istražujem metodom modernizna društvenog sloja, kao i pogleda na identitet sa druge strane stvarnosti i imaginacije. Pojam dekonstrukcije koristim u kontekstu razlaganja složene celine na sastavne delove. U svom slikarstvu prikazujem identitete složenog oblika(telo, društvena slojevitost, identitet slike), koje dekonstruišem i na taj način postavljam pitanja o različitim značenjima pojma identiteta. Kroz slojevitost ideje i materijalizacije bavim se gubitkom individualnosti u različitim ljudskim stanjima, slojevima i funkcijama.
Onostranost koristim kao osnovno pitanje u istraživanju svoje teze, likovnim sredstvima dolazim do stvaranja znaka čiji se identitet može posmatrati kao onostran. Onostrano povezujem sa nedokučivim postavkama o osnovnim idejama i strahovima. ( smrt i prolaznost), koje pokušavam da eliminišem stvarajući delo u kome je prolaznost prisutna, a koje ipak živi i nakon umetnikove smrti.

Marija Jevtić

… Onostrano za Mariju označava racionalno nedokučiv metafizički prostor u koji prelazimo nakon biološke smrti. Ono što je za slikarku od naročite važnosti u opisu i boljem razumevanju onostranog jeste uverenje da se taj „prostor“ prepliće sa stvarnošću koju mi poznajemo, ograničenu vremenskim i prostornim dimenzijama. Do ovakvog shvatanja slikarka je došla u toku samog stvaranja dela, otkrivajući da je proces kreiranja jedan od mogućih zalazaka u dimenziju onostranog. Odatle, saznaje da je to prostor beskonačnosti, odnosno večnosti, ispunjen nevidljivim, ali osetnim silama. Na taj način, mada upregnuta stvaralačkim procesom, kroz isti, zalazeći u dimenziju onostranog, biva rasterećena bremena prolaznosti.
U nameri da pronađe fokus koji može da joj bude polazna tačka za što iscrpniju analizu onostranog, bira telo, odnosno figuru, kao glavni motiv. Praveći s jedne strane slike, na kojima boja zauzima značajno mesto u rečitosti samih dela, u isto vreme, proizvela je i seriju crteža sa istom temom. Mada je i u seriji slika linija primarno izražajno sredstvo, u crtežima je ovakva prednost linije kao osnovnog likovnog elementa izražavanja, bila za slikarku još izazovnija…

Ksenija Plećaš

Biografija

Rodjena 1990. godine u Ljuboviji.
Živi i radi u Novom Sadu.

2016 – Doktorske studije, Prirodno matematički fakultet- grafičke komunikacije, Ljubljana.
2016 – Član udruženja Modern ITC World, Novi Sad.
2016 – Član udruženja likovnih umetnika Srbije.
2016 – Član udruženja likovnih umetnika Vojvodine.
2015 – Saradnik u nastavi sa osobama ometenim u razvoju, osnovna škola Jovan Popović, Novi
Sad.
2015 – Predavač slikanja i crtanja na likovnim radionicama u Kulturnom centru ,,Kulturno
umetnički lavirint’’, Novi Sad.
2015 – Saradnik u dečijem programu, Galerija Matice srpske.
2015 – Aktivista i nastavnik crtanja i slikanja, klub Crna Ovca, Novi Sad.
2015 – Volonter u Galeriji Matice srpske.
2013 / 2015 – Master studije pod mentorstvm prof.Vidoja Tucovića
2010 / 2015 – Član organizacije NPC (Nova poenta kulture) koja se bavi oslikavanjem murala,
Novi Sad.
2009 / 2013 – Akademija likovne umetnosti, slikarstvo – Novi Sad u klasi prof. Dušana
Todorovića.
2005 / 2009 – Srednja umetnička škola, dizajn tekstila – Užice.

SAMOSTALNE IZLOŽBE

2016 – „Paleta mladih“ Kulturni centar Vrbas.
2016 – „Onostranost idemtiteta tela u slici“ Kulturni centar, Kikinda.
2015 – „Onostranost identiteta tela u slici“ nezavisna umetnička organizacija Urlik, Subotica.
2015 – „Onostranost identiteta tela u slici“ Božidarac,, Beograd.
2015 – „Dekonstrukcija“ izložba grafika art klub „Crna Ovca“ Novi Sad.
2015 – „Dekonstrukcija identiteta’’ gradska galerija „Maržik“ Kraljevo.
2015 – Master izložba „Onostranost identiteta tela u slici“ centar za vizuelnu kulturu „Zlatno
oko“ Novi Sad.
2015 – „Razlaganje identiteta’’, „Kulturno umetnički lavirint’’ , Novi Sad.
2015 – „Dekonstrukcija identiteta’’, Ustanova kulture Palilula, Beograd.
2015 – „Dekonstrukcija identiteta’’, galerija „Petak“, Beograd.
2015 – „Razlaganje identiteta’’, galerija „Art55“, Niš.
2014 – „Dekonstrukcija identiteta“, gradska galerija „Mostovi Balkana“, Kragujevac.
2014 – „Dekonstrukcija identiteta“, Internacional Social Exchange „Pelikan“, Novi Sad.

Učestvovala na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Izložbu možete pogledati do 29. novembra, radnim danima u periodu od 10.00 do 19.00 sati.
Ulaz na izložbu je slobodan.

Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA