Kuća Vojnovića, Cara Dušana 3
2. jun 2017. godine

U petak, 2. juna 2017. godine u 19.00 sati u izložbenom prostoru Kuće Vojnovića, Cara Dušana 3, biće otvorena izložba skulptura i instalacija pod nazivom „Trag“. Izložbu čine radovi četvoro umetnika koji se bave praksom ostavljanja tragova i pritom pozivaju posmatrača na komunikaciju. Koncept izložbe baziran je na različitosti, ličnom odnosu samih umetnika, kao i međusobnom uticaju jednih na druge posredno ili neposredno. Ostavljanje traga je u srži svakog bića, a četiri koncepta sa kojima će se publika upoznati upućuju na jedinstvenu poruku tolerancije i kolaboracije.

Mirjana Blagojev: Tragovi u vremenu
Otisak u pesku, na tlu, fotografija, sve su to fenomeni koji predstavljaju jedan zaustavljen trenutak koji je prošao – trag u vremenu. Nasuprot tome, slika/odraz u ogledalu predstavlja uvek sadašnji trenutak. Izloženi radovi baziraju se na preklapanju/superpoziciji ove dve situacije u skulpturama, reljefima ili instalaciji. Prolaznost i trajanje, promenljivost i stalnost, kretanje i mirovanje, prošlost i sadašnjost jesu pitanja koja se postavljaju kroz ove radove u kojima umetnica koristi fenomene transparentnosti i refleksije.

Nikola Macura: Žvrljo bajk
U pitanju je sprava koju je umetnik napravio od svog bicikla dodajući kanticu sa bojom na zadnji točak, sa idejom da bi vozeći bicikl mogao da ostavlja trag za sobom, da iscrtava veće površine, izvodi ambijentalne crteže – žvrlje. Konkretno ovaj rad ima veze sa granicama i linijom razdvajanja-spajanja. Izveden je u Golubiću u Hrvatskoj ispred prostora gde se sasataju srpski i hrvatski političari sa idejom da izmire narod, pomognu ljudima… Pravac linije pokazuje šta su postigli za osam godina koliko tamo dolaze.

Veroljub Naumović: Tragovi volje
U svom radu umetnik istražuje ideju društva kao more volja, koje se prožimaju, spajaju i međusobno uslovljavaju, ponekad antagonistički, a ponekad sinergistički. Motiv šake je intrigantan, jer šaka može biti intimna i lična koliko i portret, međutim nije toliko fokusirana na ličnost, na davanje odgovora na to ko je osoba, već se bavi pitanjem šta osoba radi. Šaku možemo doživeti i kao alat kojim manipulišemo okruženjem i manifestujemo našu volju. Šaka je medijator između naše unutrašnje realnosti, naših misli, želja, nagona i spoljašnje, uzajamne realnosti, fizičkog sveta u koji se, kroz šaku, izliva naša volja.

Darko Đorđević: Trag kao međa dva polja
Istraživanjem najčešćih likovnih elemenata u skulpturalnom jeziku, umetnik pronalazi forme koje iz jezika skulpture prevodi u dvodimenzionalnu plohu. Kao najčešće izdvajaju se razdeljak, mimoilaženje, preklapanje, dodir i prodor. Posmatrani jedni pored drugih, radovi dolaze u međusobnu komunikaciju poput notnih sistema ili slova. Umetnikova dalja intervencija i istraživanje u različitom materijalu definišu trag kao među dva polja. Unošenjem energije u materiajal, dobijamo novu poziciju, koja nam otvara vrata ka ličnoj samozakonitosti i samospoznaji.

Izložba će trajati do 14. juna, a svi zainteresovani posetioci mogu je pogledati radnim danima u terminima od 10.00 do 19.00 sati.

Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA