Kuća Vojnovića, Cara Dušana 3
7. april 2017. godine

U petak, 7. aprila 2017. godine u 19.00 sati u izložbenom prostoru Kuće Vojnovića, Cara Dušana 3, biće otvorena gostujuća izložba Zavičajnog muzeja Ruma Kupinik – poslednja prestonica srpskih despota.

Prethodna 2016. godina bila je godina jubileja vezanih za srpsku despotsku porodicu Branković: 530 godina od njihovog dolaska u Srem (1486. godine), pet vekova od smrti Svetog vladike Maksima i tri stotine godina od spaljivanja moštiju Svetih Brankovića. Ceneći veliki značaj ove porodice u nacionalnoj istoriji Srbije, Zavičajni muzej Ruma pokrenuo je projekat koji ima za cilj da afirmiše ovaj deo naše istorije. U okviru njega posebno je apostrofiran Kupinik, tvrđava koja je bila sedište sremskih Brankovića, a koji nakon konačnog pada Smedereva pod tursku vlast (1459. godine) predstavlja poslednju prestonicu srpskih despota. Osim izložbe projekat podrazumeva i stručna predavanja koja će biti održana u toku trajanja izložbe .
Posle uvodnog dela o porodici Branković, čiji se predstavnici vezuju za Srem i tvrđavu Kupinik, izložba ilustruje Kupinik sa više aspekata. U tu svrhu, sakupljen je veliki deo raspoloživog materijala vezanog za prošlost i sadašnjost Kupinika, kao što su planovi i crteži Kupinika, mape na kojima je ucrtan, ugarske povelje u kojima je pominjan, fotografije današnjeg izgleda, oružje i oruđe iz perioda aktivnog života… Arheološka iskopavanja nisu sprovođena, te je na osnovu pisanih izvora i arheoloških ostataka pokušana rekonstrukcija nekadašnjeg izgleda utvrđenja u vidu prigodne animacije.

Cilj izložbe je da afirmiše ovaj jedinstveni spomenik kulture na teritoriji Srema, a rezultat je rada stručnog tima Zavičajnog muzeja Ruma, saradnika iz Agencije za razvoj Opštine Pećinci i kolega iz Vojnog muzeja u Beogradu.

Izložba je finansijski podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a realizovana je u saradnji sa Vojnim muzejom u Beogradu i Agencijom za razvoj opštine Pećinci.

Izložba će trajati do 3. maja, a možete je pogledati radnim danima u terminima od 10.00 do 19.00 sati.

Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA