24. mart – 05. april

U petak, 24. marta 2017. godine u 19.00 sati u izložbenom prostoru Kuće Vojnovića, Cara Dušana 3, biće otvorena izložba crteža Smrt i devojka novosadske umetnice Jasne Gulan.

Ciklus crteža Smrt i devojka nastao je tokom 2013–2016. godine i sadrži preko 150 crteža na temu smrti izvedenih u kombinovanoj tehnici (tuš i pero, lavirani tuš i akvarel na papiru).
Predstava Smrt i devojka svoje korene ima još u antičkoj Grčkoj (Otmica Persefone), a svoj definitivni oblik dobila je krajem XV veka kroz scenu Death and the maiden koja će kulminaciju doživeti u Nemačkoj za vreme renesanse. Za ovaj ciklus umetnicu je inspirisala poseta kapucinskoj kripti u Palermu, kao i Via Veneto u Rimu.
U ovom serijalu u malim dimenzijama prikazana je intimistička varijanta doživljaja smrti, tj. doživljaja predstave smrti, koja se u umetnosti simbolično reprezentuje kao kostur. Devojka prolazi kroz Dolinu smrti sama, a za nju smrt je još neistražena oblast. Na nekim crtežima prikazani su gvozdeni lanci, koji su neraskidivi i beskonačni lanci uzroka i posledica.
Crteži na temu Smrt i devojka na duhovit način prate i potvrđuju tri teze iz neobjavljenog rada Jasne Gulan Smrt u umetnosti završenog 2006. godine: Smrt je povod za umetničko delo; Smrt je resurs za umetnika; Umetnost je na granici paranormalnog, paranoičnog i psihodeličnog.
Kroz ciklus crteža Smrt i devojka, tj. ponovnim oživljavanjem ove stare dobro poznate teme, ostvaren je neposredan pokušaj komunikacije sa smrću, putem suočavanja sa sopstvenom smrtnošću, kao i neminovnim izmirenjem sa njom.

O umetnici:

Jasna Gulan rođena je 1976. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na likovnom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu, smer grafika u klasi prof. Slobodana Kneževića Abija, 2002. godine. Magistrirala je 2007. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku za grafiku. Od 2004. godine zaposlena je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, kao slikar-konzervator. Član je SULUV-a (Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine), DKS-a (Društva konzervatora Srbije) i ICOMOS-a (Međunarodnog saveta za spomenike i spomeničke celine). Do sada je izlagala na većem broju grupnih i samostalnih izložbi u poznatijim galerijama i muzejima u zemlji. Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoj rad.

Izložba će trajati do 5. aprila, a možete je pogledati radnim danima u terminima od 10.00 do 19.00 sati.
Logo_footer   
     © 2014 KULTURNI CENTAR INĐIJA